Kurucu Mesajı

Sevgili Öğrenciler, Öğretmenler ve Velilerimiz

Picture

TÜMEVARIM okulu olarak; öğrenen, sorgulayan, sorumluluk alan gençler yetiştirmeyi hedef edindik. Bilim ve teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda çocuklarımız, bizlerden farklı düşünmekte, olayları ve durumları farklı açıdan yorumlamaktadırlar. Bizler bunu öngörerek çocuklarımızı çağdaş, cumhuriyet ilke ve değerlerine sahip çıkan, her zaman pusulası olarak bilimi öne süren bir eğitim anlayışıyla hayata hazırlamayı ilke edindik.

Bunun ışığında, eğitimde “önce insan ve kalite” yaklaşımı şiarını kendimize rehber olarak belirledik. Okulların yalnızca eğitim-öğretim ile sınırlı alanlar olmadığını; başarıyı hedeflerken öğrencilerinin bilinçli birer birey olarak yetiştirmesi gerekliliğini; kendisine, ailesine, milletine ve vatanına nasıl faydalı olunabileceğini de öğrenmesini ve kavramasını sağlayacak bir bağlam olduğunu düşünmekteyiz.

Değişmeyen tek olgunun değişim olduğu felsefesiyle devamlı gelişen ve geliştiren bir kurum olarak tüm öğrencilerimizin yollarının SEVGİ ve BİLİMLE aydınlanması dileğiyle

The Schule’s academic program challenges and inspires students to discover their passion and realize their potential. Our learning community is highly collaborative, real-world focused, and research-based.

Schule Admission

Picture
Your path to a collaborative, inclusive, progressive education begins here. The resources below will help you navigate the application process so that you can begin to imagine yourself on campus.

Performing & Fine Arts

Paint a portrait in oil. Play lancelot in “spamalot.” sing A capella. Build an electric guitar. Write a poem. Compose a song. Perform a concerto. Direct a movie. Write a news article. Anything artistic is possible at Schule.

Athletics

Athletics have been a rich part of the Schule tradition since the institution’s earliest days. We believe that participation in athletics forms a vital part of the overall educational experience for all of its students.

Open Day 2017

Picture
Ever wondered what School life is like.
Take a tour of Schule and speak directly to current students to hear about what it’s like to live on campus.
Saturday, 26 August 2017
9am – 4pm

School News

Picture

Apply Letter for Admission to High School